محل تبلیغات شما
گروه مشاورین کارگزاران سند جهت ضمانت متهمان و زندانیان جرایم غیرعمد را در کمترین زمان ممکن توسط اسناد معتبر و وکلای خبره فراهم نموده است. اجاره سند در مواقعی که فرد به دادسرا احضار می شود مطرح می شود و بازپرس پرونده در مرحله تحقیقاتی برحسب نوع پرونده قرار وثیقه صادر می نماید که حضور فرد را در زمان تعین شده تضمین می نماید. وثیقه تعین شده می تواند سند ملکی شش دانگ، فیش حقوقی و. باشد که ارزش آن بسته به نوع پرونده متفاوت می باشد.

سند جهت ضمانت متهم

ضمانت نامه اجاره ای

آزادی متهم با کارگزاران

سند ,پرونده ,فرد ,وثیقه ,تعین ,نماید ,می نماید ,می شود ,تعین شده ,جهت ضمانت ,را در

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

هزاررود